Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility RODO - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrej.Witaj!

RODO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra, tel/fax: 33 8171336,

www.sp2bystra.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OGÓLNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi ul. Szczyrkowska 2 43-360 Bystra reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
  3. Dane osobowe Pani/ Pana / Dziecka przetwarzane będą w celach: realizacji obowiązku nauki, prowadzenia dziennika zajęć w tym w formie elektronicznej, księgi ewidencji, księgi uczniów i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa, wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów, legitymacji, prowadzeniu dziennika lekcyjnego, udziału dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, udziału dzieci w wycieczkach klasowych, udziału w konkursach wewnątrz i zewnątrz szkolnych, zapewnienia bezpieczeństwa przez zastosowanie monitoringu wizyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny, zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, prowadzenia świetlicy, prowadzenia stołówki, prowadzenia biblioteki, organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.
  4. Podstawa prawna:

- Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

-  Art. 6 ust.1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

- Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty i akty wykonawcze do tych ustaw.

  1. Pani/Pana/ Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku zgody do czasu jej wycofania oraz przez czas niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących Administratora.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki

będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty jak ZOSIP Wilkowice oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z którymi Szkoła ma podpisane stosowne umowy powierzenia.

  1. Posiada Pani/Pan / Dziecko prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  prawo do ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli wynika to z przepisów prawa, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W DRUGIM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Konsultacje dla rodziców w drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024 odbędą się dwa razy:
>> 10 kwietnia 2024 r. (środa) w godzinach od 16:00 do 17:30;
>> 22 maja 2024 r. (środa) w godzinach od 16:00 do 17:30.
Konsultacje to okazja, aby indywidualnie porozmawiać o sukcesach i innych sprawach dotyczących naszych uczniów.
Podczas konsultacji wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców dzieci uczęszczających do SP nr 2 w Bystrej.
UWAGA! Ze względu na bardzo mały przyszkolny parking, prosimy o pozostawianie samochodów na parkingach za i przed kościołem.
 

Ostatni Julian w Gimnazjum

Ostatni, szesnasty laureat nagrody "JULIAN" został wybrany! Nagrodę za wszechstronność, niezwykłość, ponadprzeciętność i dziewiętnastoletnie pasmo sukcesów otrzymało w roku szkolnym 2019/2020 Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej. A to wszystko z miłości i sentymentu do bystrzańskiej Gimbazy. Gratulacje! Tęsknimy!

Hala sportowa

§  Antypoślizgowa, elastyczna nawierzchnia,

§  Rozkładana widownia dla 250 osób

§  Dwutorowe ogrzewanie - funkcja dogrzewania w określonych godzinach użytkowania

§  Profesjonalne nagłośnienie liniowe

§  Olimpijskie wymiary boiska do siatkówki i koszykówki

§  Elektryczne rolety w oknach

§  Możliwość dzielenia hali na dwie części - dwa boiska do siatkówki

§  Strefowe oświetlenie

Podręczniki 2023-2024

Lista podręczników obowiązujących w SP nr 2 w Bystrej (rok szkolny 2023/2024) znajduje się w zakładce Dokumenty/Wykazy.